סילוק מירושה – מה המשמעות ואיך זה משפיע עליכם

במשפט העברי ישנם ביטויים רבים ומגוונים שנוגעים אלינו ביום יום כמו למשל ההגדרה שבה נשתמש כאן והיא סילוק. זהו כמו מעשה קנייני שמביא את ביטול לבעלות. לאחריו מגיעה גם תביעה משפטית. במעשי קניין שבהם אנו מדברים אפשר למצוא מחי, יאוש והפקר

כשיורש מסתלק מזכותו בעיזבון – אילו מקרים יובאו פעמים רבות

אחד מיורשי הצוואה שהסתלק מחלקו בצוואה או בעיזבון רואים בו כאחד שלא היה יורש מלכתחילה אך נזכור גם שאין דבר  או מושג של הסתלקות רכוש לצד שאינו אחד מקרוביו של היורש. אם זו בת הזוג או בן הזוג או הילדים של היורש

אם אחד מיורשי המנוח או המוריש הסתלק מעיזבונו כשעשה תנאי על כך הסתלקותו תהיה בטלה ולא קיימת

אחד מיורשיו של המוריש שנחשב בעיני בית המשפט כפסול דין כדוגמת קטין וכד' שסולק מנכסי צו הירושה תהיה פעולה זו מובאת בפני בית המשפט.

ניתן לטפל בכל ענייני ירושה או עיזבון אצל רשם לענייני ירושה על כל משמעותו (סעיף 65 בחוק)

כאשר שהמוריש מותיר את צוואתו לאחר מותו כאשר לא חולק העיזבון בין היורש או היורשים יכולים הם בהודעה בכתב לפנות אל רשם לענייני ירושה כאמור באמצעות עו"ד לירושה וצוואות (כמו כאן למשלולהסתלק מחלקם בעיזבון הנפטר ויוכלו לעשות זאת ולהסתלק מחלקו או מכולו לפי רצונם או אפילו מחלקו שרשום בצו הירושה בצוואה וזאת לאחר שעניין יועבר לבית המשפט כאמור בסעיף 67 לחוק הירושה.

סילוק מירושה – משמעותו בגדול

יורש חוקי לא יוכל להסתלק מעיזבונו אלא רק מנכס או עיזבון שהונחל לו. כמו כן אינו יוכל להסתלק מנכס או מנטל שהוטל עליו. אם לדוגמה המנוח השאיר נכסים גדולים כמו בית או סכומי כסף גדולים ונודע ליורש שמעתה עליו לשלם סכומי כסף רבים למי מרצונו של המוריש לשלם, כאן לא יוכל היורש להשתחרר מעיזבונות המנוח כשיוודע לו שהמוריש הותיר את עזבונו ליורש ויוטלו עליו הוצאות רבות.

הנהנה למשל כן יוכל על פי דיני הירושה להסתלק ממה שניתן לו בצוואה או בעיזבון אך הוא אינו רשאי להסתלק מעיזבון שאינו ניתן לו בצוואה, עוד באתר עו"ד התסלקות מירושה.

אהבתם את המאמר?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם