למה חשוב להקפיד על דיווח ותשלום מקדמות

למה חשוב להקפיד על דיווח ותשלום מקדמות

כל אדם משלם מס מההכנסות שלו לרשויות המס. אדם שכיר משלם זאת ממשכורתו ואדם שהוא עצמאי כמו עוסק מורשה או חברה בע"מ, התשלום מתבצע באופן חודשי או דו חודשי, על פי אחוז המקדמות שנקבע לכל עסק. 

קביעת אחוז המקדמות לעסקים 

רשות המיסים קבעה את גובה תשלום המס של כל עוסק מורשה וכל חברה. בכל תחילת שנת כספים, פקידי המס בוחנים את הפעילות העסקית שהייתה בשנת המס הקודמת של כל עסק ובהתאם לכך נקבע אחוז המקדמות שעליו לשלם לאורך כל השנה.

מדובר באחוז שהוא הערכה כיוון שגם רשויות המס וגם בעל העסק אינם יודעים מה יהיו ההכנסות בשנה הנוכחית. סך המס שמשלם הלקוח יהיה עבור המס הכללי שיהיה עליו לשלם על פי הדוח השנתי לשנה זו.

תפקידו של רואה החשבון בנושא המקדמות 

רואה החשבון נמצא כל הזמן עם היד על הדופק והוא בוחן בדוחות רווח והפסד את מצב ההכנסות של כל אחד מהלקוחות שלו. אם יש ירידה חדה בהכנסות הוא ממליץ ללקוח להפחית או לבטל את המס וזאת כדי לא לשלם סכומי כסף גדולים ללא צורך, כי ההערכה היא שסך המס שישולם יהיה נמוך יותר.

אך אם יש עלייה משמעותית בהכנסות, הוא ממליץ ללקוח להעלות את אחוז המקדמות וזאת כדי שסך המס השנתי שישולם יהיה קרוב למס שייקבע לאחר התחשיבים הפיננסיים, בעת הגשת הדוח השנתי. 

ביצוע פעולות במערך הממוחשב של מס הכנסה 

רוב רואי החשבון מחוברים למערך התשלומים של מס הכנסה ולכן הם מדווחים על הפחתה או על העלאת שיעור המקדמות. בהתאם לכך ייעצרו התשלומים, או לחלופין הלקוח ישלם גם את ההפרשים לחודשים קודמים.

אולי יעניין אותך גם רואה חשבון בבינימינה

כתוב/כתבי תגובה